Monday, October 29, 2007

Eestlane armastab XP-d, IE-d ja cookiesid

Hea on, kui on palju infot. Saab seoseid leida ja järeldusi teha. Et Klikivabrikuga liitunud saitide külastajaskond hakkab suurusjärgu poolest lähenema kogu eesti internetikasutajaskonnale, võib meie serveri kogutud statistikast igasuguseid huvitavaid järeldusi teha. Vaatasin, milliseid browsereid ja OP-süsteeme eesti interneti-inimesed kasutavad. Tulemused olid üsnagi ootuspärased. Browseritest tuli esimeseks muidugi IE. Jaotus oli selline:
Internet Explorer 65%
Firefox 30%
Opera 4%
Safari 1%
Allpool 1 % piiri leidsid ära märkimist veel Netscape, AOL, Konqueror, MSN, NetCaptor, iCab, OmniWeb ja WebTV.

OP-süsteemide osas võitis oodatult ja ülekaalukalt XP – 87 %. Järgnesid Vista 7% ja Win2000 2%. 98 ja NT edestasid napilt Mac’i, jäädes kõik 1-2% vahele, päris hea tulemusega jäi 1 %-st pisut allapoole Linux. Kaduvväike osa kasutajaid jagunes WinMe, Win95, BSD, Unixi, Suni ja Win3.x vahel.

Üsnagi ootuspärane oli ka cookie’de ja javascripti keelamine – Cookied olid lubatud 97,6% kasutajatel ning javascript 99,3 %.

Kokkuvõtteks võib öelda, et oleme Gatesile tänuväärne tellijarahvas, 65 % browseritest ja 98 % OP-süsteemidest pärinevad sarnaste kleepsudega karpidest. Lisaks usaldame üksmeelselt kõike, mis browseri kaudu meile ekraanile oskab ronida ja leiame cookie’dest ning javascriptist rohkem kasulikku kui ohtlikku. Mis samuti on üsna ootuspärane. Kahjuks ei osanud ma statsist välja lugeda, kui paljud inimestest cookie’sid regulaarselt kustutab, kuid julgen arvata, et umbes sama kaduvväike hulk, kui adblock’i kasutab.

Loomulikult, tegemist on meie serveri statsiga mis ei pretendeeri absoluutsele tõele, kuid piisavalt suure külastuste hulga ja piisavalt pika andmete kogumise aja puhul kaob statistiline viga ja protsendid muutuvad usaldusväärseks.

Wednesday, October 17, 2007

Interneti-reklaami sõnastik - CPM, CPC, CTR ja kõik muu

 • Altexi-Tõnis pani hiljuti oma blogisse lingi inglisekeelsetele internetireklaami akronüümidele. Otsustasime teha oma sõnastiku, Eesti-oludele kohandatult ja emakeeles, kuna pole harv juhtum, kui meie reklaamijuhti peale termini "CPM" mainimist keerulist keelt kasutavaks progejaks peetakse.

  Meie Interneti-reklaami sõnastik asub siin.

  Ilmselt täiendame seda aeg-ajalt, vastavalt tagasisidele ja turu muutustele. Samas aga, säästmaks Sind lisaklikist, toon allpool ka ära esimese versiooni koopia. Siin saab seda soovi korral ka kommenteerida, meie veebilehel ei saa.


  Interneti-reklaami sõnastik - CPM, CPC, CTR ja kõik muu


Siinsed definitsioonid üldistavad suuremate Eesti internetikeskkondade hinnakirjadest ja esitlustest leitavaid termineid. Inglisekeelses maailmas kasutatavad terminid leiad IAB lehelt.

Kontakt

Reeglina tähendab see veebisaitide hinnakirjas ühte reklaami näitamiskorda. Kui sama bännerit näidatakse külastajale 5 korda, läheb kirja 5 kontakti.

Kontakti hind

Tulenevalt "kontakti" definitsioonist, mõeldakse siin eelkõige reklaami näitamiskorra hinda ja see ei ole seotud sellega, mitu erinevat külastajat seda bännerit näevad. Reklaami hinnakirjades on reeglina välja toodud 1000 kontakti hind ehk CPM.

CPM

CPM on 1000 näitamiskorra hind, lühend väljendist "Cost Per Mille". CPM ei viita mitte mingil moel, mitu erinevat külastajat bännerit näevad. Tellides näiteks 140 000 reklaaminäitamist, saame kampaania hinna järgmiselt: Kampaania maksumus = 140 * CPM. CPM on "päeva hinna" kõrval üks enim levinud hinnavorm. Vahel kasutatakse ka eestindatud vormi CPT.

Päeva hind

on tavaliselt valmis arvutatud summa, mis näitab, kui palju maksab Sinu reklaami näitamine antud reklaamipinnal ühe päeva jooksul. Päeva hinnast saab tuletada CPM-i, kui on teada, mitu reklaaminäitamist konkreetsel pinnal päevas tehakse: CPM = Päeva Hind / näitamiskordade arv tuhandetes. Tuleb arvestada, et reeglina ei ole Sinu reklaam sellel pinnal ainus (vt: rotatsioon), seega tasub järgi uurida, mitu reklaami seal vaheldub ja kuidas see mõjutab Sinu reklaami kontaktide arvu ning reklaami nägevate unikaalsete külastajate hulka.

Rotatsioon

on Sinu reklaami näitamiskordade suhe kõikide samal pinnal vaheldumisi näidatavate bännerite näitamiskordade koguarvu. Näiteks, 33% rotatsiooni korral on Sinu bänner keskmiselt iga kolmas, mida näidatakse. Samuti on ka tõenäosus et sa oma bännerit kohe esimesel avataval lehel näed, üks kolmest. Samas ei pruugi Sinu bänner olla IGA KOLMAS bänner, võib ka juhtuda et Sinu oma näidatakse vahel 2 korda järjest ja seejärel 5 korda ei näidatagi Sinu bännerit. Samas aga, kui käid antud veebisaidil läbi 100 lehte, näed tõenäoliselt oma bännerit 32...34 korral.

Klikk

Internetireklaamis tähendab see klikki reklaamil. Reeglina avatakse kliki teinud külastajale seepeale reklaamitav veebisait (vt: landingpage).

CTR = Click Through Rate

CTR tähendab konkreetse bänneri klikkide ja näitamiskordade (kontaktide) suhet. Üldjuhul on see väljendatud %-na ning jääb vahemikku 0.1...1% ehk siis 1...10 klikki 1000 reklaaminäitamise kohta. CTR sõltub peamiselt reklaami atraktiivsusest, kas ta otseselt kutsub kasutajat üles klikkima; ja ka sellest et kas bännerit näidatakse sobivale sihtgrupile.

CPC = Cost per Click

Tegu on ühe kliki hinnaga, seda võib nimetada ka "kulu ühe külastaja saamiseks". Kliki hind saadakse, jagades reklaamipinna eest makstud rahasumma reklaamil tehtud klikkide arvuga. CPC = kampaania maksumus / klikkide arv. Teatud juhtudel on võimalik reklaami tellides CPM või päeva hinna asemel kokku leppida kliki hind (vt: PPC), sel juhul on kliki hind algusest peale paigas ja sellest sõltuvalt kujuneb kampaania ajaline pikkus, maht ja eelarve.

PPC = Pay per Click

Reklaamikampaania hinnastamise meetod, kus makstakse näitamiskordade asemel klikkide arvu alusel, leppides kokku konkreetse kliki hinna. Samas kaasneb sellise hinnastamisega reeglina kas - proovikampaania (mille alusel määratakse antud bänneri CTR; mida kõrgem CTR seda madalam kliki hind) - või siis tingimus, et mida madalam on antud reklaami poolt toodav tulu reklaamipinnale, seda väiksemas mahus seda näidatakse, kuna seda näidatakse vaid siis kui midagi muud näidata pole.

CPA = Cost per Action

Reklaamija poolt defineeritud külastaja-tegevuse hind. Tegevuseks võib olla näiteks veebisaidil (vt: landingpage) registreerumine või tellimuse esitamine. Jagades reklaamipinna eest makstud summa reklaami tulemusel landingpage'l tellimuse esitanute arvuga, saab tulemuseks ühe tellimuse reklaamikulu ehk CPA. Samas aga on selline metoodika üsna küsitav, kuna reeglina ei ole kohene tellimus ainuke kasu mida reklaamija saab. Lisaks saab ka brändi tuntust ja võibolla tuleb tellimus hoopis telefoni teel...

Unikaalsed külastajad

Selle väljendi taga on üldjuhul erinevate külastajate arv, kes nädala jooksul vähemalt korra antud veebikeskkonda on külastanud ja selle reklaamipindasid näinud. Erinevat külastajat tuvastavad statistikaprogrammid cookie järgi, Google suudab tuvastada ka sama arvutit kasutavad erinevad inimesed, kui nood on oma kasutajanimega sisse loginud. Reeglina oskavad analüütikaprogrammid unikaalsete kasutajate hulgast välistada mitmesugused robotkasutajad, nii et rääkides unikaalsetest külastajatest, peetakse silmas erinevaid inimesi. Unikaalsetest külastajatest rääkides tuleb täpsustada, mis perioodiga tegu: nädal, päev, tööpäev vms. Reklaamitellija jaoks on see oluline info, kuna näitab, kui suur on tema reklaami võimalik vaatajaskond. Samas on alati mingi protsent külastajatest, kes siiski konkreetset reklaami ei näe, kuna nad vaatasid vaid veebisaidi ühte lehte ning reklaaminäitamisprogrammi ja juhuse tahtel ei sattunud see just olema Sinu reklaamiga leht. Reeglina näidatakse samal pinnal läbisegi erinevate reklaamijate bännereid, väljaarvatud eksklusiivsetel reklaamipindadel. Seepärast on oluline teada saidi pageview/visitor suhet.

Lehevaatamisi külastaja kohta

Pageview/visitor suhe ehk külastaja lehevaatamiste arv näitab, mitut saidi erinevat lehte üks külastaja ühe külastuse jooksul vaatab. Seda on oluline teada, kuna saitidel, kus külastajad teevad väga palju lehevaatamisi - näiteks fotode või sõprade hindamise keskkonnad - võib sama külastaja sattuda sadu kordi samale reklaamile. Reklaamija jaoks tähendab suur lehevaatamiste arv külastaja kohta, et unikaalseid külastajaid on reklaaminäitamiste arvuga võrreldes väga vähe ning suur hulk reklaaminäitamisi läheb raisku. Samuti ei ole hea teine äärmus - kui iga külastaja teeb saidil vaid 1-2 lehevaatamist (näiteks blogid). Niisugusel juhul tekib oht, et kui samal pinnal roteerub mitu erinevat reklaami, siis külastaja üldse ei näegi reklaamija bännerit.

Eksklusiivne reklaamipind

on pind, kus näidatakse samaaegselt vaid ühe kliendi reklaami (100% rotatsioon), mitte läbisegi/kordamööda teiste klientidega. Eksklusiivne reklaamipind võib olla kasulik juhtudel, kus näiteks portaalides on külastajad harjunud internetipanka sisenema alati samas kohas asuva reklaamnupu kaudu. Samas ei ole Klikivabriku katsetuste kohaselt eksklusiivne reklaamipind efektiivne tavalistes reklaamikampaaniates. Reklaam tõmbab vaataja tähelepanu vaid esimestel näitamiskordadel, kuid pideval nägemisel hakkab vaataja seda ignoreerima, millest tuleneb madal CTR (klikkimise %) ja kõrge CPC (ühe kliki hind).

Flash

on üks levinuimaid reklaambänneri failiformaate, mis lubab teha keerukaid animatsioone, videot või siis lausa bänneripinnal töötavaid mini-programme, seda kõike suhteliselt väikese failisuurusega. Samuti on Flashi abil võimalik luua näiteks häält tegevaid bännereid. Flash on kiiresti arenev tehnoloogia ning iga uus versioon toob kaasa lisavõimalusi. Samas tuleb bännerite loomisel arvestada, et kõigil netikasutajatel ei ole viimast Flash versiooni arvutis (2007 sügisel kasutas u. 95% inimestest Flash versiooni 8 või uuemat).

GIF

...on teine enimlevinud reklaami failiformaat. GIF on võimalustelt oluliselt piiratum kui Flash kuid võimaldab samuti teha "vilkuvaid bännereid" jms lihtsamat animatsiooni. Kuid mitte heli, videot ega interaktiivsust.

Erilahendus

Selle sõna võid leida paljudest reklaami-hinnakirjadest ning selle taga on tavaliselt hind: "kokkuleppel". Erilahendus on kõik mis väljub tavalisest bänneristandardist. Lihtsam on defineerida, mis EI OLE erilahendus:
- bänner mis on etteantud reklaamiala mõõtudes, enimlevinud 728x90 pikselit ristkülik.
- bänner ei muutu sellest alast suuremaks, "ei välju" oma kastist, isegi mitte osaliselt ja ei mõjuta muul viisil ümbritsevat veebilehte.
- ei tee häält, kui külastaja just ei avalda otseselt selleks soovi, näiteks klikkides.
- jääb oma failimahult etteantud piiridesse
Erilahendus on ühesõnaga kõik, mis antud definitsioonist väljub, näiteks reklaamid, mis poole lehe suuruseks hüppavad kui nende peale hiir viia. Reklaamipinna mõttes ei ole üldiselt erilahenduseks näiteks flash bannerid kus mingi vidin bännerpinna piires hiirega kaasa liigub, kuna üldiselt on ostetud bänneripind "kliendi oma" ning sellel alal toimuva osas on tellijale reeglina üsna vabad käed antud.

Landing Page

Eesti keelde võiks tõlkida "maandumis-lehekülg". See on veebileht mis on spetsiaalselt loodud külastajat "vastu võtma" kui ta on reklaamipinnal bännerit klikkinud. Hästi tehtud landing page eelis esilehe ees on see, et landing page sõnum haakub reklaamituga. Näiteks, kui bänner ütleb et tule tutvu udutulede sooduspakkumisega, ei ole mõtet bänneril klikkinud külastajat saata firma saidi esilehele, kus räägitakse, et firma asutati 1993 aastal.
Kasutades näiteks Google Analytics statistikasüsteemi, on võimalik tuvastada, kuidas reklaami kaudu landing-page'le saabunud külastajad seal käituvad, kas nad loevad läbi info, mida neile sooviti edastada; kas registreeruvad kasutajaks; sooritavad tellimuse jne.

Olulisemad seosed erinevate ühikute vahel:

CPM = CPC * CTR * 1000
Teades kahte muutujat, saab arvutada kolmanda. Näiteks teades reklaaminäitamise hinda (CPM) ja reklaami klikitavusprotsenti (CTR), saab arvutada kliki hinna: CPC = CPM / CTR / 1000

Klikid = kontaktid * CTR
Siit saab arvutada näiteks, kui suure mahuga peaks olema kampaania, et saada soovitud arv klikke:Kampaania maht (kontakte) = soovitud klikkide arv / reklaami CTR
Konkreetse reklaami CTR on kõige lihtsam välja selgitada testimistega. Võimalusel oleks kaval kasutada A/B/C testimist, et reaalne kampaania teha kõige paremini toimiva bänneridisainiga.

Päeva hind = CPM * reklaamipinna kontaktide arv päevas tuhandetes
Juba ülalpool toodud näites saab siit arvutada, milline on konkreetse päevahinnaga reklaamipinna CPM:CPM = Päeva Hind / näitamiskordade arv (tuh)

Mõistes ülaltoodud termineid ja seoseid, võib juba päris edukalt internetireklaamialastes vestlustes kaasa lüüa, kusjuures samad mõisted kehtivad e-mailiturunduse, tekstireklaami ja bännerreklaami puhul. Kui aga olete kohanud terminit, mida siin ei leidunud, saatke meile küsimus ning me täiendame kohe oma väikest sõnastikku.

Saturday, October 6, 2007

Reklaamiraha raske teekond internetti

Tegelikult Arvutimaailmas ilmunud lugu. Kuid olgu siiagi kopeeritud, et teemat koos hoida.

---

Metsiku lääne moodi reeglivabas veebis võis samaväärse reklaampinna hind veel hiljuti kõikuda tuhandeid kordi. See oli ontlikule turustajale arusaamatu. Nüüd on seni kõheldes oodanud mainstream-reklaamitööstus on otsustanud rahavoo internetti suunata.

- Kas kliente saaks?
- Kuidas palun?
- Noh, mul on siin üks äri. Sain just Hiinast konteineritäie rulluisurattaid ja ostjaid oleks vaja. Aga ma niisama ei viitsi telesse ja ajalehte reklaamiraha tampida, kui ei tea, kas see ikka tulu toob. Tahaks kliendiga otse kontakti. Konkreetsete inimestega, kellel just eelmised rattad läbi kuluma hakkavad.
- Noh, seda peab natuke mõtlema, tehniliselt on võimalik…
- Mis siin mõelda! Andke mulle nende inimeste e-meilide aadressid, kes rulluisku sõidavad ja küll ma juba ise nendega majandan. Kannavad internetipangas raha üle ja kuller viib paki kohale.
- Vaat sellist andmebaasi nüüd küll kohe kellelgi olemas ei ole. Aga saab teha. Kõigepealt veebi väike infoleht ja tellimisvorm sinna juurde. Siis viited vastavatesse spordi- ja noortesaitidesse ning foorumitesse, väike bännerikampaania, ja neile, kes endale rohkem infot lubavad saata, e-meilile otsene pakkumine. Võib ka rulluisuteemalise blogi käima panna või mõne olemasoleva rulluisutajast blogijaga kokku leppida, et see infot levitaks.
- A-aga mis see kokku maksab? Reklaamibüroo küsis tele- ja trükikampaania eest pool milli. Kas internetis tuleb odavam?
- Odavam ikka, oluliselt.
- No siis teeme ära.

* * *

- Kas raha saaks?
- Kuidas palun?
- Noh, mul on siin üks veebisait. Ma olen ise jalgratta ja rula ja muidu ekstreemifänn ja tegin sellise ekstreemspordisaidi. Päris palju rahvast käib, mõtlesin, et äkki keegi tahaks sellisel saidil ennast reklaamida.
- Kui palju külastajaid saidil päevas käib?
- No, ma ei tea täpselt, aga palju. Ükspäev jooksis server kaks korda kinni, nii palju käis. Siis kui ma video üles panin, kuidas Raiks käeluu katki kukkus. See päev oleks võind ikka kõvasti reklaami näidata. Oleks muidu mõni selline variant või? Et keegi telliks reklaami mu leheküljele ja maksaks? Mul sait nagunii olemas, rahvas käib. Saaks kas või mõne soti nädalas, oleks abiks ikka.
- Noh, ikka saab. Kõigepealt peaks muidugi installima tõsiseltvõetava statistikasüsteemi, näiteks Google Analytics. Et teada, palju tegelikult külastajaid käib. Ja muidugi peaks veidi külastajate profiili uurima. Aga see on tehnikaküsimus. Mida täpsemalt teame, kes saidil käivad, seda suurem on tõenäosus leida reklaamitellija, keda just see sihtgrupp huvitab.
- Davai, teeme ära. Pange mu saidile reklaamitsoon üles ja pakkuge firmadele, äkki keegi tahab. Ja ma installin selle Analyticsi kohe ära.

Hakkas midagi koitma? Kuskil oleks nagu mingi ärivõimalus õhus? Tegelikult on need dialoogid peaaegu päris elust. Ja ärivõimalus kasutatud. Osaledes internetireklaami agentuuri Klikivabrik käivitamises, olen mõlemat suhtumist kohanud. Internetiäri eldoraado – reklaami – poole on püüeldud juba aastaid, dollarimärgid keerlevad silme ees enamikul, kes mõne saidi püsti panevad. Siiski on vaid üksikud alustanutest suutnud oma saidil reklaaminäitamisega rohkem raha teenida kui saidi püsikulud välja viivad. Peamiselt kõige suuremad, keda siinkohal nimetama ei hakka. Ja mõnel neist läheb päris hästi.Ometi tundub, et on olemas kaks erinevat internetti, vähemalt Eestis. On esimene internet, mis pürgib ülespoole numbrist veeb 2.0. Ja on teine internet, kus nii saidipidajad kui reklaamitellijad veel kõrgusel 1.0 puhtalt lati alt läbi hüppavad. Kui veeb 2.0 pioneerid arutlevad, kas külastaja poolt lehel veedetud aeg ikka ongi enam väärtus ja kuidas oleks võimalik muuta kasulikuks liikluseks erinevad feed’id, on teise interneti probleemid pigem sedalaadi kui alustuseks toodud dialoogides. Et tänaseks on veebikasutajate põhimass kusagil kahe kirjeldatud äärmuse vahel ning mainstream reklaamiraha järgneb ettevaatlike sammudega põhimassile, jätan veeb 2.0 teemalised arutelud visionääridele.

Traditsioonilise reklaami tööriistad ei toimi
Reklaamitööstus on internetiga võrreldes vana majandusharu. Välja kujunenud, traditsioonidega ja konservatiivne. Loomulikult leidub loojaid ja katsetajaid, kuid põhimass reklaamirahast püüab klienti siiski vanade äraproovitud vahenditega ning kui internet mõnele kampaaniale lisataksegi, tehakse veebikampaania tarbeks lihtsalt teleklipi või välireklaami mugandus. Miks see ei toimi ja kuidas oleks kaval internetireklaami jaoks oma reklaammaterjale valmistada, sellest on ka eesti keeles palju kirjutatud. Kasutage Google’i otsingut ja leiate sel teemal päris palju pädevaid käsitlusi.Lähtudes lihtsast eeldusest, et reklaamitellija tahab enamasti osta konkreetse tehinguni viivat kontakti, satub internetis reklaamija tõelisele imedemaale. Või lollidemaale, kuidas soovite.

Tänasel Eesti internetireklaamiturul on võimalik osta igasuguseid müstilisi asju. Kontakti. Kontakti unikaalse külastajaga. Kontakti mingi spetsiifilise sihtgrupiga. Reklaamipäeva. Reklaaminädalat. Lihtsalt reklaami. Mida iganes, pane ainult raha auku ja looda, et sellest on kasu.Kuna põhimõisted on veel pisut segased nii ostjale kui müüjale, toimub üks suur hämamine ja möödarääkimine. Kavalamad reklaamijad on suutnud teha saitidega lepingud, mille järgi nad ostavadki sedasama kontakti – ehk klikki. Ning agressiivsema müügipoliitikaga saidiomanikud on suutnud segadusseaetud reklaamiostja ära lollitada jutuga, et ühekordne reklaami näitamine nende saidil, kus käib erakordselt suure ostujõuga külastaja, ongi see soovitud kontakt. Tean tehinguid, kus reklaamitellija on suutnud osta saitidelt pideva reklaaminäitamise hinnaga 0,8 kr/klikk. Ning teisalt, tean saiti, kes on suutnud müüa reklaaminäitamiskordi hinnaga 2 kr/impression. Arvestades, et keskmiselt on ühe kliki saamiseks vaja reklaami näidata tuhat korda, on vahe 2500-kordne!

Kesktee ehk õiglase hinnani jõudmiseks läheb seega veel päris palju aega. Sogases vees saavad ilmselt veel nii mõnedki lihtsameelsed kõvasti pügada ning küllap tõmbab mõni kavalpea ka suurema kala välja. Aga mõisted selginevad, standardid ühtlustuvad ja asjad lähevad varsti paika. Elu lõputult ilusamaks muutumist takistab vaid see väike nüanss, et ka veeb areneb. Tulevad versioonid 2.5 ja 3.0 ja milliste tingimustega siis tuleb kohaneda, on täna raske prognoosida.

Internet on globaalne, reklaam lokaalne
Maailmas on kõik tegelikult olemas. Näiteks Google on oma reklaamivahendusäris lahendanud ka kirjeldatud hinnaprobleemi, pannes reklaamipinnad sisuliselt oksjonile. Reklaamitellija ise ütleb, kui palju ta on nõus kontakti eest maksma ning vastavalt sellele paigutatakse tema sõnum saitidele laiali. Igati tore süsteem, kuid Eestis kahjuks raskelt kasutatav. Veebi põhiline eelis teiste meediakanalite ees – globaalsus – saab reklaamiäris takistuseks. Jättes kõrvale kõik tuntud 20 maailmabrändi, on ülejäänud tooted siiski kohalikud. Ja isegi nood suured komponeerivad iga piirkonna jaoks eraldi sõnumi.

Eesti internetireklaamiärile saab suureks takistuseks meie keeleruumi ja sellest tulenevalt ka tarbijaskonna geograafilise paiknemise piiratus. Google ei too eesti saitidele märkimisväärset reklaamiraha ega paku ka meie reklaamijale piisavalt suurt auditooriumi. Ei ole ju mõtet reklaamida eesti keeles USA kaubamaju või Austraalia autopoode. Samuti ei võida kohukesereklaam valijaid Briti või Brasiilia turgudel. Jah, reklaame saab suunata geo-location’i alusel, kuid marginaalsetel turgudel ei anna selline kampaania edukaks reklaamimiseks vajalikku märgatavust. Järelikult tuleb kohalikke kaupu reklaamida kohalikel saitidel.

Reklaamiga või reklaamita internet?
Klikivabriku käivitamise idee tuligi tegelikult selle loo alguses kirjeldatud olukordadest. Lisaks veel paar vähejulgustavat kogemust Google’i reklaamiteenusega ja kainestav arusaamine, et senisel Eesti internetireklaamiturul võtsid viis suurt tegijat põhiosa reklaamirahast ja väikestele saitidele pudenes vaid riismeid. Ja reklaamija poolt vaadates kippus nende sõnum reklaamist üleküllastunud saitidel vilkuvate piltide vahele ära kaduma.

Loomulikult, alati jäävad saidipidajaid, kes arendavad oma lehekülgi “puhta kunsti” eesmärgist lähtudes ega soovigi seal mingit reklaami näidata. Ka kasutajate hulgas leidub alati teatud protsent inimesi, kes otsivad “puhast sisu” ja kulutavad tohutu hulga energiat, et kõikvõimalikud reklaamsõnumid oma ekraanilt eemal hoida. Kuid et suur osa internetist on ikkagi utilitaarne, siis jääb alati ka internetireklaam. Täna veel tugevalt traditsioonilisest reklaamimudelist tuletatud müüja-kuulutus-ostja-kujul, edaspidi ehk rohkem peidetud sõnumina või tarbijalt tarbijale soovitusena. Võib-olla toovad veeb 2.0 võimalused kaasa ka seninägematuid lahendusi reklaamijate, saidiomanike ja veebikasutajate huvide kokkuviimiseks, aga kuni see aeg kätte jõuab, tuleb õppida olemasolevaidki võimalusi kasutama.

Wednesday, October 3, 2007

Noorsots Tarand küsib, Klikivabrik vastab

Netisügavustes tuhnides leidsin lehe kus on üsna otseselt küsimus esitatud Klikivabrikule. Öeldagu siis meile ka, kui keegi midagi küsimas on! Antud kirjutise leidsin seetõttu et aeg-ajalt monitoorime ise, kas-kes-kuidas meist räägib. Selles osas on abiks eelkõige Analytics (referrers) ja Google.
Asja juurde. Blogis kirjutan vastuse seetõttu et küsimus on üldist huvi pakkuv ning algaja reklaamihuvilise silmis üsna õigustatud:
Millistel tingimustel ma ostaks reklaami (nii praegu, kui eelneva hüpoteesi põhjal) läbi Klikivabriku? Siis ja ainult siis, kui Klikivabrikul oleks mulle ette näidata varasem statistika - kui palju nende reklaamidel klikitakse ja kuhu need kliendid välja jõuavad. CPM on selles kontekstis kasutu. Mul on täiesti ükskõik, et mu reklaami kuvati 200 000 korda, kui CTR on samal ajal 0,1% ja sellegi bouce rate on 80%. Rahul võiks olla, kui mu reklaami kuvati x korda aga klikke reklaamil oli 2000 ning neist pool vaatas avalehest kaugemale ja veerand sooritas mingusuguse tehingu.
Suure osa vastusest panin hiljuti kirja selles blogikandes. Aga konkreetsemalt:
 • Ei ole olemas sellist asja nagu "Klikivabriku reklaami CTR". Meie klientide reklaamidel on CTR ja see kõigub laias laastus 0.05% kuni 1%, kui ekstreemused välja jätta. Õige sihtrühmaga paketis võib ka kõrgema saavutada. Aga kuna siiski suurte reklaamipindade üldine CTR tase ka mingil määral erineb (mõnes kohas kaob Sinu reklaam teiste reklaamide rägastikku, sihtgrupid on pisut erinevad jms. põhjused), siis käin siinkohas välja sellise veksli: kui saad oma bänneriga mõnes teises laia-massi kanalis (D, EPL, PM) hea hinna kliki kohta, siis võime anda garantii et meie juures ei ole selle sama bänneri klikk kallim. Või veelgi enam, eksperimendi korras võime anda ka samasuguse garantii lõppeesmärgi (cost per action/goal) hinnale!!! Eeldab muidugi et veebilehel on kasutusel eesmärkide mõõtmise süteem liikluse päristolu kaupa, Google Analytics abil saab seda teatavasti teha. Muide, oma klientidele kes tellivad alates 10.000kr kampaania, võimaldame ligipääsu ka mõnede teiste klientide (kes selleks loa on andnud) bännerite statistikale, et aidata kliendil valida/luua hästi töötav bänner.
 • Laia-massi kanalis näidatud bänneril klikanud ja veebilehele sattunud külastaja edasine kätumine veebisaidil (bounce rate, goal conversion) sõltub vähemalt 80% ulatuses veebisaidi enda tulemusele optimeeritusest ja sellest kas bänner edastas õige sõnumi, ning võibolla 20% reklaamikanalist. Seega, ei ole olemas sellist asja nagu Klikvabriku üldine bounce rate. Bounce rate on veebisaidi, bänneri ja reklaamipinna kombinatsioonil. Ja ERITI marginaalseks muutub reklaamipinna osa selles komplektis, kui reklaamitav veebisait omab sõnumit laiale massile, mitte vaid Märjamaa ämblikukasvatajate kogukonnale.
Ühesõnaga, reklaamija elu oleks loomulikult ilus kui oleks olemas reklaamiteenuse pakkuja kellel oleks ilusti hinnakirjas: "vähemalt 1000-kroonise ostu sooritaja toomine Teie veebilehele maksab 99 krooni, kogus: 10.000 ostjat kuus", aga see jääb helesiniseks unistuseks.

Monday, October 1, 2007

Muutused Kristiine-rindel

Nagu juuresolevalt pildilt näha, võtsid asjad uue pöörde. Sellega seoses kaotas Kristiine Prisma tiitli "Kõige suurem alkoholivaba toidupood Eestis" ning seetõttu võtsime bännerid maha, seisus kui neid oli näidatud 2.141.321 korda. Kuna aga sai lubatud et bännerinäitamisi on 4 miljonit, siis ülejäänu jääb hetkel reservi ja juba on olemas kontakt asjaosalistega ja info edasi saadetud et ülejäänud 1.858.679 bännerinäitamist "ootab neid Klikivabriku valvelauas", andku meile vaid bänner. Alkoholi reklaamiv bänner siiski mitte, nagu aru saite ei olnud see kampaania alkoholi promoks, see oli pigem meie sotsiaalse närvi väljendus ja... me tegime seda because we can. Nii et Kristiine Prisma, täiesti OK oleks Teie oktoobrikuine pakkumine "jahutatud lõhe 59,90/kg" :) Polegi vist sellist netireklaami Eestis kohanud! Samuti anname üle kogunenud 800 meiliaadressi.
Täname tähelepanu eest.

Päästame Kristiine - vahekokkuvõte

Kampaania vahekokkuvõte seisuga 30. sept kell 24:00
 • Bännereid on näidatud 1.805.491 korda, ehk kamaania eelarvest on läinud 45.137 krooni.
 • Kampaania veebilehel käis 9.152 külastajat. Kust nad tulid ja kuidas sõnum levis:
  • 3.120 tulid bänneritel klikates.
  • 322 inimest saatsid kampaanialehe edasi sõbrale lehe lõpus oleva vastava vormi kaudu ning suur hulk ilmselt saatsid edasi veebiaadressi muul viisil (meiliprogramm, chat, jne)
  • Postimehes ilmunud artiklis oli viide, sealtkaudu tuli 4.805 külastajat. Muud kanalid, kes saidi ise üles noppisid (foorumid, blogid), saatsid kokku u 400 külastajat.
 • Bänneritel on tehtud 3.120 klikki, ehk keskmine CTR on 0.17 %. Pole paha, arvestades et bännerid said kokku klopsitud kiiresti isikute poolt kes sellega üldiselt ei tegele ning A/B testimise põhjal viletsamaid bännereid välja visatud veel pole.
  • Et anda aimu, kui palju A/B testimise võimalik mõju võib olla: Esimesel päeval sai parim venekeelne bänner 0.50% ctr, parim eestikeelne 0.28%, vaata bännereid allpool.
 • Mida kampaania lehel tehti:
  • Üleskutsele anda Kristiinele oma meiliaadress, vastas 770 inimest ehk 8,4% külastajatest sisestasid oma meiliaadressi ja olid nõus Kristiinelt ühe pakkumise saama. Nii et Kristiine, asu sooduspakkumist kribama oma andunud fännidele :)
  • 632 külastajat klikkasid Kristiine kodulehele viival lingil, 185 Prisma lingile.
  • 1.163 klikki tehti linkidel mis viisid edasi Klikivabriku veebi ja meie blogisse.
  • 1.256 klikki tehti linkidel mis viisid teemaga seonduvatesse blogidesse. Populaarseim oli 380 klikiga Jürgen Ligi, põhjusteks ilmselt esimene koht blogide nimekirjas, tuntud nimi, provokatiivne pealkiri.
Parim eestikeelne bänner, ctr 0.28%, kliki et näha õiges suuruses ja animeeritult.
Parim venekeelne, ctr 0.50%, klikka et näha.
Lisaks räägiks ka natuke "Kampaania anatoomiast".
Idee tekkis neljapäeval kell 15:45. Kampaania läks täies mahus käima kell 24:00 ehk 8 tundi hiljem. Selle sisse mahtus:
 • Planeerimine. Konseptsiooni ja reklaamsõnumite väljamõtlemine, tehnilise lahenduse väljamõtlemine, ülesannete jaotus.
 • Kooskõlastamine seotud osapooltega
 • Kampaania veebilehe (landingpage) kujundus, HTML-iseerimine ja programmeerimine, statistikasüsteemide konf.
 • Bännerite loomine, bännerite ja muude kampaaania parameetrite sisestamine reklaamiserverisse.
 • Pressiteate & blogikande kirjutamine
 • Pisut veebi kammimist et leida teemat seni kajastanud blogisid.